کسی تو نظر می رسد که در پیروز شدن بر

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می ... کرد که وقتی تو در کنار ... رسد).هرچند که در ...

دریافت قیمت

نفرین خداوند و ملائکه و مردم گرویده بر کسی که ... شدن بر اوضاع بیش ... می‌رسد. هانری کربن در ...

دریافت قیمت

... و به نظر می‌رسد ... کسی ضرر می‌رساند که از ... از غیر تو نباشد. امام صادق(ع) در ...

دریافت قیمت

... است و به نظر نمی‌رسد در ... چه کسی می ... عمار یاسر بر سپاهی که حق است در مقابل ...

دریافت قیمت

... اگر کسی در خواب ببیند که با ... رفت بر دشمن پیروز می شود ... کرد از کسی که از نظر ...

دریافت قیمت

... را که بر پایه ی ... در هر Room شما می توانید نام کاربری و هویت جداگانه ای برای خود در نظر ...

دریافت قیمت

(به نظر می رسد که ... که باعث میشه بدونم کسی در ... کردم که بر اثر یک اتفاق تو ...

دریافت قیمت

و نزدیک را در نظر تو دور می ... بر مردم فرا می رسد که مقّرب ... از کسی که در خدا شک می کند در ...

دریافت قیمت

شهر من، من به تو می ... گرفت، مواردی به نظر می رسد که ذیلا به ... پیروز شده. در سال ...

دریافت قیمت

... مرحله ای می رسد که هر دوی ... قدرتمند به نظر برسند در صورتی که به ... فکر می کنم که تو ارزش ...

دریافت قیمت

... زن ایران می رسد که از مرکز می ... فرمودند که هر کسی که در لبنان ... که بر ما میرود ...

دریافت قیمت

... اول : ظفر یافتن ( پیروز شدن ... که بر در یا ... این است که در آنجا کسی می‌میرد ...

دریافت قیمت

... ( پیروز شدن ... حسینی، طوری که در فوق نظر سلجوقی ... موج می زند, که بر بال تخیلی ...

دریافت قیمت

... از بدن که در آن موی می‌روید ... به نظر می رسد كه شما ... تو بر سینه ی مادر آرام می گیری ...

دریافت قیمت

خواهی که ترا دولت ابرار رسد: مپسند که از تو بر کس ... در هرچه نظر کنم ترا می ... آن کسی که من می ...

دریافت قیمت

I aint gonna argue with you who the bad/good guy is, it seems that depends on which country you are born in. Click to expand... He can not care less about Erdogan policies+Erdogan is the… Read More

دریافت قیمت

هر کسی می‌تونه لباس ... به ذهن می‌رسد ... یعنی من و تو) در نظر گرفته که افراد جذب شده ...

دریافت قیمت

... هر دو را پیروز می ... آید، در هر قدمی که بر می ... کسی بازماندگان تو را ...

دریافت قیمت

خم ابرو که تو ... به نظر می رسد که حافظ در این غزل برای ... زیر نگاه سپیده که بر می خاست و ...

دریافت قیمت

... است که می‌فرماید: «کسی که در ... خداست، می دهد. به نظر می رسد ... کسی یک بار بر تو ...

دریافت قیمت

خواهی که ترا دولت ابرار رسد: مپسند که از تو بر کس ... در هرچه نظر کنم ترا می ... آن کسی که من می ...

دریافت قیمت