جعبه آزاد قصد دارد برای حرکت سوپاپ ماشین

... زیادی دارد و برای راننده ... اینکه در جعبه فرمان از ... حرکت سوپاپ را نیز ...

دریافت قیمت

مدیریت ماشین آلات سنگین سرویس نگهداری ماشین ... روش گیربکس اتوماتیک برای ... درست مثل جعبه ...

دریافت قیمت

... حرکت سوپاپ را ... گیری موتور ماشین ضروری است ... زیادی دارد برای اینکه یک ...

دریافت قیمت

میل سوپاپ برای ... (زمانی که سوپاپ در دست ما قرار دارد ) الف:سوپاپ ... می اید در موقع حرکت سوپاپ ...

دریافت قیمت

در این نوع ماشین برای تعویض ... وجود دارد که برای تنظیم ... در عرض حرکت عرضی داد. جعبه ...

دریافت قیمت

برای ازاد کردن کلاچ ... دارد حرکت نسبی بین ... را نگه مي‌دارد و در حالي که جعبه دنده تحت ...

دریافت قیمت

... ۲۰۱۱ توسط اشتفان وینکلمن رئیس کمپانی لامبورگینی رونمایی شد این ماشین ... دارد .با وجود ...

دریافت قیمت

در این گیربکس چهار کلاچ وجود دارد . برای ... جعبه سوپاپ) ... که ماشین با سرعت حرکت می ...

دریافت قیمت

اما در بغل ستون سمت راننده یک کلاف سیم وجود دارد که ... ماشین روشن شود. برای ... جعبه ابزار مجهز ...

دریافت قیمت

اما برای سوپاپ‌های هوا ... که به آن گاید یا راهنمای سوپاپ گفته می‌شود حرکت می ... ماشین کاری ...

دریافت قیمت

... و مانع حرکت ماشین ... دارد، سوپاپ دستی ... دیگری برای جعبه دنده ...

دریافت قیمت

... از یک نازل یا سوپاپ برقی برای نیترو ... وجود دارد: یکی برای نیتروس ... برای حرکت ...

دریافت قیمت

... دیگری برای جعبه ... ازاد می چرخند و حرکت را به ... سوپاپ کنترل دستی برای وظایف ...

دریافت قیمت

در این گیربکس چهار کلاچ وجود دارد . برای ... جعبه سوپاپ) ... که ماشین با سرعت حرکت می ...

دریافت قیمت

هنگامی که فردی قصد ورود به ... قفل وجود دارد که یک سوپاپ برای کنترل هر ... (حرکت آزاد) ...

دریافت قیمت

خودرو هم‌چنین اتومبیل یا ماشین و ... دارد، که ... سریع برای حرکت در زمین و ...

دریافت قیمت

... (محفظه سوپاپ ، جعبه سوپاپ) ... وجود دارد . برای درگیر کردن ... می شوند و مانع حرکت ماشین ...

دریافت قیمت

در این گیربکس چهار کلاچ وجود دارد . برای ... جعبه سوپاپ) ... که ماشین با سرعت حرکت می ...

دریافت قیمت

مجاز, حرکت سوپاپ را ... به فضای ازاد هدایت ... سوپاپ و یا میل تایپیت قرار دارد و سوپاپ ...

دریافت قیمت

سیلندر پمپ گیربکس ، محفظه سوپاپ ،جعبه سوپاپ ... دارد . برای درگیر ... و مانع حرکت ماشین ...

دریافت قیمت